วารสาร สวพส. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2565

HIGHLIGHT

  • "รู้จักสาร CBD การปลูกกัญชง และการนำไปใช้ประโยชน์"
  • "กาแฟอะราบิกาสายพันธุ์ใหม่ ป้องกันโรคราสนิม"
  • "สลัดความจน ด้วยกลยุทธ์ทางเลือก"
  • "สวพส. ขยายผลสำเร็จโมเดลโครงการหลวงกับนานาชาติ"
  • "บ้านศรีบุญเมือง หมู่บ้านต้นแบบ"


Download (pdf;58.8mb)