งานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมในหลวงรักเรา ภูมิพลังแผ่นดิน

รับชมภาพบรรยากาศสด งานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมในหลวงรักเรา ภูมิพลังแผ่นดิน

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565
เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องอบรมวิชาของแผ่นดิน พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี

กดเพื่อเข้าชมใน Facebook