พิธีเปิดงาน มหกรรม “สืบสานงานพ่อ”

1 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
รับชมพิธีเปิดงาน มหกรรม “สืบสานงานพ่อ” ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี

ชวนเที่ยวงาน “มหกรรมสืบสานงานพ่อ” สานต่อความพอเพียง 1 – 3 กรกฎาคมนี้

กดเพื่อเข้าชมใน Facebook