พิธีเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต

ถ่ายทอดสดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565

ถ่ายทอดสด พิธีเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2565 ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี