วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 120

ร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์แห่งสายน้ำ เพื่อชีวิต “ The Miracle of Water for Life ” ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 120 ปี กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน

พบกับ

  • นิทรรศการส่วนภูมิภาค 76 จังหวัดทั่วประเทศ
  • นิทรรศการเสมือนจริงผ่านทางเว็บไซต์ "120 ปีกรมชลประทาน"
  • การเสวนาโดยวิทยากรมากประสบการณ์ และร่วมสนุกกับกิจกรรมและรับของที่ระลึกมากมาย

พร้อมกัน 13-15 มิถุนายน 2565 นี้