พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงยกระดับความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 พ.ศ. 2565-2570.

“เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง”

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน 2565 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

https://fb.watch/dx2GTTrPES/