งานสัมมนาวิชาการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย
บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7750 ต่อ 221, 222, 223 โทรสาร 0-2661-7757
อีเมล: [email protected]

Share this: