เหตุการณ์สำคัญ (Highlight)

ประกาศแจ้งเตือนการแอบอ้างชื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

อ่านต่อ
Innovation for Resilient Agriculture Agricultural International Conference

อ่านต่อ
สวพส. คว้า 8 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

อ่านต่อ
งาน “ศิลปหัตถกรรมพื้นที่สูง..กัญชงของแม่”

อ่านต่อ
สวพส. ยึดมั่นแห่งหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2565

อ่านต่อ
ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) (ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565)

อ่านต่อ
สวพส. รับรางวัล G-Green ระดับประเทศ

อ่านต่อ
ประกาศเจตนารมณ์ตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ปี 2565

อ่านต่อ
International Seminar on Sustainable Highland Development (ISSHD): Responding to Challenges Beyond the New Normal

อ่านต่อ
สวพส. คว้ารางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10

อ่านต่อ
Highlight องค์ความรู้บนพื้นที่สูง Editor's Picks - Trendy and Latest

อ่านต่อ
การจำหน่ายเมล็ดกัญชง ประจำปี พ.ศ. 2565

อ่านต่อ
International Seminar on Sustainable Highland Development (ISSHD)

อ่านต่อ
รู้ยัง สวพส. มี LINE Official Account ชื่อว่า HRDI ของดีพื้นที่สูง (@hrdi)

อ่านต่อ
Add Friend เลย มาเป็นเพื่อนกัน ติดตามตลาดสินค้าผลผลิตจากชุมชนบนพื้นที่สูง

อ่านต่อ

ทั้งหมด 95 รายการ