เหตุการณ์สำคัญ (Highlight)

ขอเชิญ...ผู้รับบริการและผู้มาติดต่อของสวพส.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

อ่านต่อ
International Workshop Programme 2023-2024

อ่านต่อ
สวพส. คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2565

อ่านต่อ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ รับ

อ่านต่อ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส.

อ่านต่อ
ลดความเหลื่อมล้ำ เป็นเพียงความฝัน หรือเป็นจริงได้ (EP.6)

อ่านต่อ
หลักสูตร “นักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง หรือ นพส.”

อ่านต่อ
เทศกาลชมสวน 2565 “แอ่วสุขใจ ไอมิสยู”

อ่านต่อ
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาฟื้นที่สูง

อ่านต่อ
เปลี่ยนป่าข้าวโพด สู่ภูเขาสีเขียว- หมู่บ้านต้นแบบลดหมอกควัน: ปางแดงใน

อ่านต่อ
NO Gift Policy

อ่านต่อ
โครงการหลวง 2565

อ่านต่อ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

อ่านต่อ
ประกาศแจ้งเตือนการแอบอ้างชื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

อ่านต่อ
Innovation for Resilient Agriculture Agricultural International Conference

อ่านต่อ

ทั้งหมด 84 รายการ