องค์ความรู้ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา

การเดินทางของเมล็ดกาแฟ..จากเมล็ด..สู่แก้ว
การเดินทางของเมล็ดกาแฟ..จากเมล็ด..สู่แก้ว
บทความงานวิจัย

รู้หรือไม่ กาแฟอะราบิกา ไม่ใช่พืชท้องถิ่นของไทย แต่กาแฟมีต้นกำเนิดจากประเทศเอธิโอปีย เป็นพืชพื้นเมืองที่พบในเมืองคัพฟา (Kaffa) ซึ่งเรียก เอธิโอเปียในปัจจุบัน สมัยนั้นไม่มีผู้ใดให้ความสนใจเท่าใดนักจนกระทั่งล่วงเลยมาถึงศตวรรษที่ 9 มีอาราเบียคนหนึ่งชื่อ คาลดี (Kaldi) นำแพะออกไปเลี้ยงตามปกติ แพะได้กินผลเชอรี่ จากต้นไม้ชนิดหนึ่ง

ความต้องการธาตุอาหารเมลอนบนพื้นที่สูง
ความต้องการธาตุอาหารเมลอนบนพื้นที่สูง
บทความงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จึงได้ทำการศึกษาถึงปริมาณความต้องการธาตุอาหารของ เมลอนที่ปลูก โดยพื้นที่ที่ทำการศึกษาได้แก่ จากการเก็บตัวอย่างดินที่มีการปลูกเมลอนติดต่อกันหลายปี พบว่ามีการการสะสมของธาตุอาหารหลายๆ ตัวในปริมาณที่สูงมากห้วยเป้า และคลองลาน

“เจีย” พืชเศรษฐกิจใหม่บนพื้นที่สูง
“เจีย” พืชเศรษฐกิจใหม่บนพื้นที่สูง
บทความงานวิจัย

เจีย (Chia Seeds) อยู่ในกลุ่มเดียวกับกระเพรา โหรพา แมงลัก เป็นพืชล้มลุกที่มีอายุเพียงฤดูเดียว มีถิ่นกำเนิดอยู่ทวีปอเมริกาเหนือแทบประเทศเม็กซิโก - กัวเตมาลา ชาวเม็กซิโกและโบลิเวียนิยมรับประทานเป็นอาหารนานกว่า 5,000 ปี

3 ข้อควรรู้ ก่อนปลูกผักอินทรีย์
3 ข้อควรรู้ ก่อนปลูกผักอินทรีย์
บทความงานวิจัย

3 ข้อควรรู้ ก่อนปลูกผักอินทรีย์ ที่ควรรู้และทำความเข้าใจก่อนเริ่มปลูกผักอินทรีย์ ไม่ใช่สารเคมีสังเคราะห์ใดๆ ในทุกขั้นตอนการผลิต ช่วยให้สุขภาพของเกษตรกรดีขึ้น ไม่ต้องเสี่ยงกับการได้รับสารเคมี และยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะทั้งทางดิน น้ำ และอากาศ

เทคนิคการปลูกมันเทศญี่ปุ่นในฤดูฝน
เทคนิคการปลูกมันเทศญี่ปุ่นในฤดูฝน
บทความงานวิจัย

ปัญหาสำคัญของการปลูกมันเทศในฤดูฝน (พฤษภาคม - ตุลาคม) ต้นมันเทศมักแสดงอาการเฝือใบ คือ มีการเจริญเติบโตทางส่วนยอดและใบมาก ลงหัวน้อย ส่งผลให้ผลผลิตต่ำ และหัวมีขนาดเล็ก อาการบ้าใบหรือเฝือใบ เกิดจากพืชได้รับธาตุไนโตรเจนมากเกินไป ซึ่งไนโตรเจน คือ สารอาหารกลุ่มสร้างใบ-บำรุงต้น ได้มาจาก ปุ๋ยไนโตรเจน และน้ำ (รดน้ำ น้ำฝน น้ำใต้ดิน น้ำค้าง ความชื้นสัมพัทธ์ ฯลฯ)

“ทำไมถึงต้องมีแบรนด์”
“ทำไมถึงต้องมีแบรนด์”
บทความงานวิจัย

แบรนด์ หรือเครื่องหมายการค้า คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา (2559) โดยการสร้างแบรนด์ต้องอาศัยองค์ประกอบด้วยกัน 3 ส่วน คือ การสร้างสรรค์ การคุ้มครอง และการใช้ประโยชน์

เขาเผาทิ้ง เราเผาใช้ แถมได้เงิน
เขาเผาทิ้ง เราเผาใช้ แถมได้เงิน
บทความงานวิจัย

ชุมชนบ้านศรีบุญเรืองตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของซังข้าวโพด ประกอบกับได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ตั้งแต่กระบวนการเผาแบบไร้ควัน การผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด และการเพิ่มมูลค่าถ่านโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่น ให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน

ทีบอ ภูมิปัญญาการจัดการน้ำบนพื้นที่สูงของชุมชนกะเหรี่ยง
ทีบอ ภูมิปัญญาการจัดการน้ำบนพื้นที่สูงของชุมชนกะเหรี่ยง
บทความงานวิจัย

ฝายทดน้ำที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ ก้อนหิน ท่อนไม้ และไม้ไผ่ วางเป็นชั้นขัดกันสลับไปมาโดยใช้ไม้หลักเป็นตัวยึด เพื่อช่วยยกระดับน้ำให้สูงขึ้นและเบี่ยงทางน้ำสายหลักให้ไหลลงสู่ทีบอโกลที่จะนำน้ำไปยังนาขั้นบันได ซึ่งฝายยังมีประโยชน์ในการช่วยชะลอการไหลของน้ำ กักเก็บตะกอน เพิ่มความชื้น และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำขนาดเล็กด้วย

“แมลงบั่ว” ศัตรูตัวฉกาจของข้าว
“แมลงบั่ว” ศัตรูตัวฉกาจของข้าว
บทความงานวิจัย

แมลงบั่ว (Oseolia oryzae , Wood-Mason/gall midge) เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของข้าวนาและข้าวไร่บนพื้นที่สูง ทำให้พันธุ์ข้าวท้องถิ่นเดิมที่เคยให้ผลผลิตสูงและนิยมบริโภคหรือกินอร่อย

พืชชูรส “เฮาะที”
พืชชูรส “เฮาะที”
บทความงานวิจัย

ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงมีการนำเฟิร์นที่ชาวบ้านเรียกว่า “เฮาะที” มาใช้ประโยชน์โดยการนำยอดอ่อน มาประกอบอาหารเช่น แกง ผัด หรือลวกกินกับน้ำพริก นอกจากนี้ยังใช้ปรุงแต่งรสชาติอาหารให้มีรสอร่อยขึ้นได้อีกด้วย จึงได้ศึกษาถึงศักยภาพและความเป็นไปได้ พบว่า เฮาะทีที่ชาวกะเหรี่ยงใช้ประโยชน์ในการปรุงแต่งรสชาติอาหารนั้นมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์ปรุงรสจากธรรมชาติ เพื่อทดแทนการใช้ผงชูรสซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ และอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้


ทั้งหมด 211 รายการ