องค์ความรู้ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา

วันสตรีสากล 2565 โอกาสและบทบาทสตรีที่เปลี่ยนไปในชุมชนโครงการหลวง
วันสตรีสากล 2565 โอกาสและบทบาทสตรีที่เปลี่ยนไปในชุมชนโครงการหลวง
บทความองค์ความรู้

เมื่อถึงวันสตรีสากล (International’s Women Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ภาพในอดีตมักนึกถึงการเรียกร้องสิทธิของแรงงานสตรีในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นจุดกำเนิดของวันสตรีสากลในช่วงปี พ.ศ. 2450-2453 แต่ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality) ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDG) เป้าหมายที่ 5 ครอบคลุมเรื่องสิทธิ โอกาส และบทบาทหญิงชายที่เท่าเทียมในการพัฒนา

เหตุเกิดจากรากปม
เหตุเกิดจากรากปม
บทความองค์ความรู้

เกษตรกรผู้ปลูกผักบางราย พบว่าพืชผักที่ปลูกไม่ค่อยเติบโตเท่าที่ควร เช่น ผักกาดหวาน (cos lettuce) พอถอนต้นจะเห็นที่รากเป็นปมๆ

ภูมิปัญญา “อาหารเป็นยา” ของชาวลีซูบนดอยสามหมื่น
ภูมิปัญญา “อาหารเป็นยา” ของชาวลีซูบนดอยสามหมื่น
บทความองค์ความรู้

ท่ามกลางขุนเขาบนดอยสามหมื่น ที่มีชื่อมาจากสำเนียงลีซูว่า “ซ่าเหมื่น” ซึ่งแปลว่า “สามทาง” หมายถึงจุดบรรจบของเมืองคอง เมืองแหง จังหวัดเชียงใหม่ และเมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาที่สูง 800 – 1,600 เมตร และมีสภาพอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี ชุมชนลีซูจึงสั่งสมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอาหารการกินที่เป็นทั้ง “อาหารและยาบำรุงสุขภาพ”

การปรับเปลี่ยนระบบเกษตรเพื่อลดปัญหาการปลูกพืชเชิงเดี่ยวบนพื้นที่สูง
การปรับเปลี่ยนระบบเกษตรเพื่อลดปัญหาการปลูกพืชเชิงเดี่ยวบนพื้นที่สูง
บทความองค์ความรู้

เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของคนไทย รวมถึงคนบนพื้นที่สูง โดยในปัจจุบันยังคงพบปัญหาจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในหลายพื้นที่ มีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในปริมาณมากเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น จึงมีโอกาสพบสารตกค้างในผลผลิต และส่งผลกระทบต่อการเสื่อมโทรมของดิน และเมื่อสิ้นสุดฤดูการผลิต พื้นที่นั้นๆ จะไม่สามารถเพาะปลูกพืชชนิดอื่นได้

กุหลาบพันธุ์ใหม่....สู่งานส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูง
กุหลาบพันธุ์ใหม่....สู่งานส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูง
บทความงานวิจัย

กุหลาบ (Rosa sp.) เป็นไม้ตัดดอกที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเชิงการค้าอันดับหนึ่งของมูลนิธิโครงการหลวงที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงมาเป็นเวลานาน โดยมีแหล่งผลิตที่สำคัญ ได้แก่ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ สถานีวิจัยเกษตรหลวงอ่างขาง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา

ขนมคุกกี้แป้งข้าวกล้องดอย เสริมโภชนาการ
ขนมคุกกี้แป้งข้าวกล้องดอย เสริมโภชนาการ
บทความงานวิจัย

ความหลากหลายของพันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูง หรือเรียกง่ายว่า “ข้าวดอย” เปรียบเสมือนขุมทรัพย์แห่งโภชนาการที่อุดมไปด้วยวิตามิน สารอาหารที่มีประโยชน์มากมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวดอยถือว่าเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งขุมทรัพย์แห่งโภชนาการได้ง่ายยิ่งขึ้น

ปศุสัตว์อินทรีย์บนพื้นที่สูง
ปศุสัตว์อินทรีย์บนพื้นที่สูง
บทความองค์ความรู้

ปัจจุบันกระแสเรื่องการดูแลและรักษาสุขภาพร่างกายกำลังเป็นที่นิยมทั้งในคนวัยทำงานและผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก ทั้งการออกกำลังกายแบบต่างๆ การนอนหลับพักผ่อน การท่องเที่ยวเพื่อลดความเครียดจากการทำงาน รวมไปถึงการเลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์และปลอดสารพิษหรือสารเคมีใดๆ ดังนั้นการเกษตรในปัจจุบันจึงต้องตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น การเลี้ยงสัตว์ในระบบอินทรีย์เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยเกื้อหนุนต่อระบบนิเวศ และช่วยให้ผู้ที่รักสุขภาพมีทางเลือกในการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีความปลอดภัย

เรื่องของแครอทและการดูแล
เรื่องของแครอทและการดูแล
บทความงานวิจัย

เรื่องของแครอทและการดูแล

การจัดการธาตุอาหารมะม่วงนวลคำบนพื้นที่สูง
การจัดการธาตุอาหารมะม่วงนวลคำบนพื้นที่สูง
บทความงานวิจัย

การจัดการธาตุอาหารมะม่วงนวลคำบนพื้นที่สูง

การเกษตรแบบควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงงานผลิตพืช (Plant factory) ของประเทศญี่ปุ่น
การเกษตรแบบควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงงานผลิตพืช (Plant factory) ของประเทศญี่ปุ่น
บทความองค์ความรู้

การเกษตรแบบควบคุมสิ่งแวดล้อมคือการปลูกพืชในโรงเรือนเป็นหลัก ซึ่งโรงเรือนในประเทศญี่ปุ่นเริ่มจากการทำอุโมงค์เพื่อปลูกพืชจนพัฒนาไปถึงการทำโรงงานผลิตพืช (Plant factory) เกษตรกรที่ปลูกพืชในโรงเรือนมีรายได้มากกว่าเกษตรกรที่ปลูกพืชตามธรรมชาติถึง 3 เท่า ทำให้เกษตรกรมีกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นและมีกำไรจากการใช้พื้นที่เดิม


ทั้งหมด 206 รายการ