ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ทั้งหมด 12,063 รายการ
16358
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 22 กุมภาพันธ์ 2567 | สิ้นสุด: 22 มีนาคม 2567
รายละเอียด
16357
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 21 กุมภาพันธ์ 2567 | สิ้นสุด: 21 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียด
16356
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้า อุปโภคบริโภค วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ร้านกาแฟ อุทยานหลวงราชพฟกษ์ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 21 กุมภาพันธ์ 2567 | สิ้นสุด: 20 มีนาคม 2567
รายละเอียด
16355
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้า วัตถุดิบ และวัสดุอุปกรณ์ร้านจำหน่ายสินค้า อุทยานหลวงราชพฟกษ์ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 21 กุมภาพันธ์ 2567 | สิ้นสุด: 20 มีนาคม 2567
รายละเอียด
16354
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้าร้านจำหน่ายอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 21 กุมภาพันธ์ 2567 | สิ้นสุด: 20 มีนาคม 2567
รายละเอียด
16353
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 19 กุมภาพันธ์ 2567 | สิ้นสุด: 19 มีนาคม 2567
รายละเอียด
16351
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสิทธิ์ระบบเครือข่าย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 16 กุมภาพันธ์ 2567 | สิ้นสุด: 16 มีนาคม 2567
รายละเอียด
16350
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสร้างโรงเรียน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 16 กุมภาพันธ์ 2567 | สิ้นสุด: 16 มีนาคม 2567
รายละเอียด
16349
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝาชักโครก 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 16 กุมภาพันธ์ 2567 | สิ้นสุด: 16 มีนาคม 2567
รายละเอียด
16348
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าโดยสารชมสวน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 16 กุมภาพันธ์ 2567 | สิ้นสุด: 16 มีนาคม 2567
รายละเอียด
16346
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 13 กุมภาพันธ์ 2567 | สิ้นสุด: 13 มีนาคม 2567
รายละเอียด
16345
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบำรุงรักษาสวน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ: 12 กุมภาพันธ์ 2567 | สิ้นสุด: 16 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียด
16344
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 12 กุมภาพันธ์ 2567 | สิ้นสุด: 12 มีนาคม 2567
รายละเอียด
16343
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ประกาศ: 12 กุมภาพันธ์ 2567 | สิ้นสุด: 1 มกราคม 2513
รายละเอียด
16352
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้าหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 12 กุมภาพันธ์ 2567 | สิ้นสุด: 12 มีนาคม 2567
รายละเอียด
16342
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแพ็คเกจรายเดือน LINE Official Account แบบพื้นฐานจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 9 กุมภาพันธ์ 2567 | สิ้นสุด: 9 มีนาคม 2567
รายละเอียด
16341
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการโปรโมทโพสต์ใน Fanpage สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และสกุ๊ปข่าวงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 9 กุมภาพันธ์ 2567 | สิ้นสุด: 9 มีนาคม 2567
รายละเอียด
16339
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชีวภัณฑ์ในการพัฒนาการปรับระบบการเพาะปลูกพืชตามมาตราฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 9 กุมภาพันธ์ 2567 | สิ้นสุด: 8 มีนาคม 2567
รายละเอียด
16340
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือการเกษตร จำนวน 67 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 8 กุมภาพันธ์ 2567 | สิ้นสุด: 8 มีนาคม 2567
รายละเอียด
16338
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์การรับรู้ความเข้าใจรูปแบบการพัฒนาพื้นที่สูงผ่านสื่อออนไลน์ Viral Clip จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 7 กุมภาพันธ์ 2567 | สิ้นสุด: 7 มีนาคม 2567
รายละเอียด
16336
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้วยไม้ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 6 กุมภาพันธ์ 2567 | สิ้นสุด: 6 มีนาคม 2567
รายละเอียด
16347
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ร้านจำหน่ายสินค้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 6 กุมภาพันธ์ 2567 | สิ้นสุด: 6 มีนาคม 2567
รายละเอียด
16337
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรรณไม้ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 6 กุมภาพันธ์ 2567 | สิ้นสุด: 6 มีนาคม 2567
รายละเอียด
16335
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลุ่มบ้านดำเนินการ ของ สวพส. จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 5 กุมภาพันธ์ 2567 | สิ้นสุด: 5 มีนาคม 2567
รายละเอียด
16332
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรรณไม้ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2567 | สิ้นสุด: 2 มีนาคม 2567
รายละเอียด
16330
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตป้ายแปลงเกษตรกรตัวอย่าง และสื่อองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแปลงเรียนรู้ในพื้นที่การดำเนินงานของ สวพส. เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2567 | สิ้นสุด: 1 มีนาคม 2567
รายละเอียด
16329
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเผยแพร่บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS Portal) และบริการฝึกอบรม ภายใต้โครงการจัดการฐานข้อมูลบนพื้นที่สูงสู่มาตรฐานเพื่อรับการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนเครือข่ายข้อมูลบนพื้นที่สูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2567 | สิ้นสุด: 1 มีนาคม 2567
รายละเอียด
16333
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงสวนบอนไซและสวนไม้หอม จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 30 มกราคม 2567 | สิ้นสุด: 1 มีนาคม 2567
รายละเอียด
16328
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องดื่มร้านจำหน่ายสินค้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 30 มกราคม 2567 | สิ้นสุด: 29 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียด
16326
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.66)

ประกาศ: 29 มกราคม 2567 | สิ้นสุด: 29 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียด

ทั้งหมด 12,063 รายการ