ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน (7 รายการ)  
แบบฟอร์มรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ปรับปรุงล่าสุด: August 08 2022 | 17:41:23

ดาวน์โหลด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ปฏิบัติงานโรงแรมราชพฤกษ์เพลซ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศ: 21 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 1 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 20 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 3 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาดและกิจกรรม ระดับ 3
ประกาศ: 20 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 3 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบำรุงสวน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 16 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 30 กันยายน 2565
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและอาคารสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 16 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 30 กันยายน 2565
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 4 อัตรา
ประกาศ: 9 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 1 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ เพื่อปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 9 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 1 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและผู้ปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลด