ประกาศการรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน (3 รายการ)  
แบบฟอร์มรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ปรับปรุงล่าสุด: November 14 2022 | 10:00:11

ดาวน์โหลด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ผลการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟุและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง สำนักพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 6 กุมภาพันธ์ 2566 | สิ้นสุด: 15 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดและกิจกรรม ระดับ 3 กลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 | สิ้นสุด: 20 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ สำนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา
ประกาศ: 10 มกราคม 2566 | สิ้นสุด: 10 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียด
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและผู้ปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลด