ประกาศการรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน (3 รายการ)  
แบบฟอร์มรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ปรับปรุงล่าสุด: May 13 2023 | 14:37:43

ดาวน์โหลด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานคลัง สำนักอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 8 ธันวาคม 2566 | สิ้นสุด: 28 ธันวาคม 2566
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและอาคารสถานที่ (วิศวกรโยธา) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 7 ธันวาคม 2566 | สิ้นสุด: 26 ธันวาคม 2566
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานคลัง สำนักอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 7 ธันวาคม 2566 | สิ้นสุด: 31 ธันวาคม 2566
รายละเอียด
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและผู้ปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลด