ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ทั้งหมด 10,770 รายการ
14993
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 8 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 8 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
14992
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตกแต่งสวน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 7 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 7 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
14991
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อชุดโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 7 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 7 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
14990
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารไม้เมืองหนาว อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 7 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 7 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
14989
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง งานจ้างก่อสร้างอาคารบริการข้อมูลและอำนวยความสะดวก (Service and Information Center) อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 7 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 7 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
14988
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อปุ๋ยและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช จำนวน 10 รายการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 7 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 7 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
14987
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 7 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 7 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
14986
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตกแต่งสวน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 7 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 7 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
14985
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดทำอุปกรณ์ตกแต่งสวน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 7 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 7 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
14984
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดูแลรถยนต์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 7 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 7 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
14983
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตรวจเช็คพร้อมทะลวงท่อน้ำทิ้ง โรงแรมราชพฤกษ์เพลซ จำนวน 3 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 7 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 7 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
14982
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ไดโว่สูบน้ำ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 7 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 7 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
14981
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ สวพส.59-1-13-01/43) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 7 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 7 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
14980
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแต่งสาว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 7 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 7 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
14979
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 5 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 16 กันยายน 2565
รายละเอียด
14978
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมระบบสัญญาโทรทัศน์ดาวเทียมห้องพักชั้น 1 โรงแรมราชพฤกษ์เพลซ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 5 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 5 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
14977
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 5 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 14 กันยายน 2565
รายละเอียด
14976
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องอบผ้าของโรงแรมราชพฤกษ์เพลซ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 5 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 5 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
14975
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนล้อยางรถไฟฟ้าโดยสารชมสวน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 5 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 5 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
14974
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565-กันยายน 2566) อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 2 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 2 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
14972
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 2 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 30 กันยายน 2565
รายละเอียด
14971
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 4 อัตรา

ประกาศ: 2 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 5 กันยายน 2565
รายละเอียด
14968
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องอบลดความชื้นช่อดอกพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 2 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 2 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
14969
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ปฏิบัติงานต้อนรับโรงแรมราชพฤกษ์เพลช อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ: 2 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 14 กันยายน 2565
รายละเอียด
14970
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้เพื่อปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ: 2 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 6 กันยายน 2565
รายละเอียด
14973
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 2 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 30 กันยายน 2565
รายละเอียด
14967
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าสวนองค์กรหน่วยงานภาคี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 1 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 1 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
14966
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและสารเคมีด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 1 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 30 กันยายน 2565
รายละเอียด
14965
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปริ้นสติ๊กเกอร์พร้อมเคลือบมัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 1 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 30 กันยายน 2565
รายละเอียด
14964
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงตลาดนัดชาวดอย อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 1 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 1 ตุลาคม 2565
รายละเอียด

ทั้งหมด 10,770 รายการ