ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ทั้งหมด 10,770 รายการ
15023
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบรรจุภัณฑ์โครงการพัฒนาและส่งเสริมตลาดออนไลน์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 16 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 15 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
15022
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 16 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
15021
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าเพื่อศึกษาพรรณไม้ ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 16 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
15020
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมบำรุงระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้าโดยสารชมสวน อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 16 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
15019
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาแปดเหลี่ยมสวนภูฎาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 16 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
15018
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการรักษาทำความสะอาดนอกเวลาทำการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 16 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
15016
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดอาหารและเครื่องดื่มพร้อมชุดโต๊ะและอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 16 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
15015
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 2,020 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 16 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
15014
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารกล่อง จำนวน 1,500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 16 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
15013
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอาการศ อาคารสำนักงาน 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 16 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
15012
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ ปฏิบัติงานต้อนรับโรงแรมราชพฤกษ์เพลช อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 16 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 19 กันยายน 2565
รายละเอียด
15011
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบำรุงสวน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ: 16 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 30 กันยายน 2565
รายละเอียด
15010
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและอาคารสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ: 16 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 30 กันยายน 2565
รายละเอียด
15017
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการงานจัดจ้างเหมาบริการอาหารและเครื่องดื่มพร้อมชุดโต๊ะและอุปกรณ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 16 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 14 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
15009
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 15 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 15 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
15008
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 15 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 15 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
15007
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 15 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 15 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
15006
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้อบลดความชื้น โครงการวิจัยและพัฒนากัญชงเป็นพืชเศรษบกิจและพืชทงเลือกใหม่บนพื้นที่สูง สำนักวิจัย

ประกาศ: 15 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 15 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
15005
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้อบลดความชื้น จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 15 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 19 กันยายน 2565
รายละเอียด
15004
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาดและกิจกรรม ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ: 15 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 16 กันยายน 2565
รายละเอียด
15003
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ม้านั่ง อำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 14 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 14 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
15002
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงคัดบรรจุ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 13 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 13 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
15000
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ: 12 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
14999
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรรณไม้ในการรวบรวมและจัดแสดง จำนวน 24 รายการ โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 12 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 9 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
14998
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลพื็นฐานข้อมูลรายแปลงรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านหนองเขียวและบ้านดอยผักกูด โดยความร่วมมือระหว่าง สวพส.กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 โครงการ จำนวน 1 โครงการ โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 12 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 8 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
14997
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลพื็นฐานข้อมูลรายแปลงรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่โครงการปรับระบบเกษตรลดการทำไร่หมุนเวียน และการใช้สารเคมีบนพื้นที่ต้นน้ำบ้านมูเซอหลังเมือง และบ้านห้วยปูลิง โดยความร่วมมือระหว่าง สวพส.และมูลนิธิโภคภัณฑ์ พัฒนาชีวิต ชนบท จำนวน 1 โครงการ โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 12 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 8 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
15001
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องอบลดความชื้นช่อดอกพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 12 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 20 กันยายน 2565
รายละเอียด
14995
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 4 อัตรา

ประกาศ: 9 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 1 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
14994
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ประกาศ: 9 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 1 มกราคม 2513
รายละเอียด
14996
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ เพื่อปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ: 9 กันยายน 2565 | สิ้นสุด: 1 ตุลาคม 2565
รายละเอียด

ทั้งหมด 10,770 รายการ