ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ทั้งหมด 10,608 รายการ
14891
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรรณไม้จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 11 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 11 กันยายน 2565
รายละเอียด
14890
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคากเรือนกล้วยไม้ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 11 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 11 กันยายน 2565
รายละเอียด
14889
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือการเกษตร จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 11 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 11 กันยายน 2565
รายละเอียด
14888
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบสนาม โครงการวิจัยและพัฒนากัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่บนพื้นที่สูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 11 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 11 กันยายน 2565
รายละเอียด
14887
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้เพื่อปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ: 11 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 31 สิงหาคม 2565
รายละเอียด
14886
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ประกาศ: 10 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 1 มกราคม 2513
รายละเอียด
14885
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำทะเบียน ข้อมุลรายแปลงของเกษตรกรและจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 10 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 10 กันยายน 2565
รายละเอียด
14884
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อบลมร้อนฮีตเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 10 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 10 กันยายน 2565
รายละเอียด
14883
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษ เชื้อโรคร้ายแรงและโลหะหนักที่ตกค้างในผลผลิต พืชผัก ภายใต้ระบบมาตรฐาน GAP และ MC Donalds GGP มูลนิธิโครงการหลวง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 10 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 10 กันยายน 2565
รายละเอียด
14882
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 10 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 9 กันยายน 2565
รายละเอียด
14881
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Rapid Test Kit) จำนวน 4,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 9 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 9 กันยายน 2565
รายละเอียด
14880
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารนิทรรศการ สวนองค์กรเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 9 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 9 กันยายน 2565
รายละเอียด
14879
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาติดตั้งแผ่นยิปซั่มร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก จำนวน1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 9 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 9 กันยายน 2565
รายละเอียด
14878
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้งสำหรับงานจัดประชุม ณ ห้องประชุมลีลาวดี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 9 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 9 กันยายน 2565
รายละเอียด
14877
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผลผลิตเกษตรและไม้ประดับจัดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 8 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 8 กันยายน 2565
รายละเอียด
14876
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าเพื่อศึกษาพรรณไม้ ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 5 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 23 สิงหาคม 2565
รายละเอียด
14875
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการติดตั้งเวที จำนวน 1 งาน

ประกาศ: 5 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 5 กันยายน 2565
รายละเอียด
14874
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมศาลาแปดเหลี่ยมสวนภูฎาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 5 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 9 กันยายน 2565
รายละเอียด
14873
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตและติดตั้งสติ๊กเกอร์กระจกประตู (สีขุ่น) ณ ห้องประชุมลีลาวดี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 4 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 4 กันยายน 2565
รายละเอียด
14872
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนามาตรฐานและยกระดับ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 4 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 3 กันยายน 2565
รายละเอียด
14871
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 3 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 3 กันยายน 2565
รายละเอียด
14870
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 4 อัตรา

ประกาศ: 2 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 31 สิงหาคม 2565
รายละเอียด
14869
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 1 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 1 กันยายน 2565
รายละเอียด
14868
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้าร้านจำหน่ายกาแฟ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 1 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 1 กันยายน 2565
รายละเอียด
14867
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสีทาอาคารภายนอกสวนธนาคารกรุงไทย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 1 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 1 กันยายน 2565
รายละเอียด
14866
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องดื่มร้านจำหน่ายสินค้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 1 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 1 กันยายน 2565
รายละเอียด
14865
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้าร้านจำหน่ายสินค้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 1 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 1 กันยายน 2565
รายละเอียด
14864
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ ปฏิบัติงานต้อนรับโรงแรมราชพฤกษ์เพลช อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 1 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 18 สิงหาคม 2565
รายละเอียด
14863
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าเพื่อศึกษาพรรณไม้ ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 1 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 4 สิงหาคม 2565
รายละเอียด
14862
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสรุปผลการดำเนินงานโครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 1 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 1 กันยายน 2565
รายละเอียด

ทั้งหมด 10,608 รายการ