ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน (3 รายการ)  
แบบฟอร์มรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ปรับปรุงล่าสุด: August 08 2022 | 17:41:23

ดาวน์โหลด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้เพื่อปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 11 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 31 สิงหาคม 2565
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 4 อัตรา
ประกาศ: 2 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 31 สิงหาคม 2565
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ ปฏิบัติงานต้อนรับโรงแรมราชพฤกษ์เพลช อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 1 สิงหาคม 2565 | สิ้นสุด: 18 สิงหาคม 2565
รายละเอียด
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและผู้ปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลด