ประกาศการรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน (6 รายการ)  
แบบฟอร์มรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ปรับปรุงล่าสุด: November 14 2022 | 10:00:11

ดาวน์โหลด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 31 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 18 เมษายน 2566
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและอาคารสถานที่ (วิศวกรโยธา) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 31 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 5 เมษายน 2566
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มอำนวยการ (พนักงานขับรถยนต์) อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 24 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 28 เมษายน 2566
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคืการมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มอำนวยการ (พนักงานขับรถสนาม) อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 24 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 28 เมษายน 2566
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในโครงการ สำนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 21 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 10 เมษายน 2566
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มอำนวยการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 21 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 7 เมษายน 2566
รายละเอียด
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและผู้ปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลด