ข่าวสาร / กิจกรรม สวพส. / พัฒนาคน พัฒนา สวพส.

สวพส. ร่วมกับหลายหน่วยร่วมสรุปการทำงานในพื้นที่คลองลาน 2566
สวพส. ร่วมกับหลายหน่วยร่วมสรุปการทำงานในพื้นที่คลองลาน 2566

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน เรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สวพส. จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สูง จ.น่าน
สวพส. จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สูง จ.น่าน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจันกะพ้อ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จัดพิธีถวายพระพร พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จัดพิธีถวายพระพร พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สวพส. ร่วม จังหวัดเชียงใหม่ ถวายพระพร พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สวพส. ร่วม จังหวัดเชียงใหม่ ถวายพระพร พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สวพส. ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


ทั้งหมด 602 รายการ