ข่าวสาร / กิจกรรม สวพส. / พัฒนาคน พัฒนา สวพส.

ลุ่มน้ำปิง จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานปี 2558 และแนวทางการขับเคลื่อนแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ลุ่มน้ำปิง จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานปี 2558 และแนวทางการขับเคลื่อนแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

"ลุ่มน้ำปิง จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานปี 2558 และแนวทางการขับเคลื่อนแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ" วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมเปิดโลกกว้างแห่งจินตนาการไร้ขอบเขต ในรูปแบบ Play and Learn เรียนรู้จากการเล่น งาน Kid’s World มหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 3
ร่วมเปิดโลกกว้างแห่งจินตนาการไร้ขอบเขต ในรูปแบบ Play and Learn เรียนรู้จากการเล่น งาน Kid’s World มหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 3

9-13 กันยายนนี้ มาร่วมเปิดโลกกว้างแห่งจินตนาการไร้ขอบเขต ในรูปแบบ PLAY AND LEARN เรียนรู้จากการเล่น งาน KID'S WORLD มหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 3 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่


ทั้งหมด 523 รายการ