ข่าวสาร / กิจกรรม สวพส. / พัฒนาคน พัฒนา สวพส.

สวพส. ร่วมกับหลายหน่วยร่วมสรุปการทำงานในพื้นที่คลองลาน 2566
สวพส. ร่วมกับหลายหน่วยร่วมสรุปการทำงานในพื้นที่คลองลาน 2566

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน เรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สวพส. จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สูง จ.น่าน
สวพส. จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สูง จ.น่าน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจันกะพ้อ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน


ทั้งหมด 600 รายการ