ปล่อยพันธุ์ปลา ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

          วันที่ 5 ม.ค. 66 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ณ อ่างเก็บน้ำโครงการชลประทานเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว โดยมีส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนร่วมประกอบพิธี

          การจัดงานในครั้งนี้ ได้ปล่อยพันธุ์ปลาจืด ประกอบด้วย ปลานิล ปลายี่สกเทศ ปลาดุก ปลาหมอ ปลาตะเพียนขาว และปลาไหล จำนวนกว่า 30,000 ตัว นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาพันธุ์สัตว์น้ำเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม