พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

          วันที่ 5 มกราคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 โดยมี นายวิรัตน์  ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธาน พร้อมด้วย นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เชียงใหม่ ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ณ บริเวณถนนหน้าอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยประกอบด้วยการสดับพระธรรมเทศนา และร่วมถวายปัจจัยไทยทาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่ทำงาน และบุคลากรของสวพส.

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม