จากไร่เลื่อนลอย สู่ อะโวคาโดพันธุ์แฮส (hass) ในไทย

จากไร่เลื่อนลอย สู่ อะโวคาโดพันธุ์แฮส (hass) ในไทย

          วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หรือ สวพส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าติดตามงานและเยี่ยมชมแปลงปลูกอะโวคาโดสายพันธุ์แฮส ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

          โดยมีนายวุฒิฉัตร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาประจำโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ได้นำคณะเยี่ยมชมเทคโนโลยีการปลูก การดูแล การจัดการสวน และเล่าเรื่องราวประวัติการนำอะโวคาโดสายพันธุ์แฮส (Hass) จากประเทศนิวซีแลนด์ที่เป็นแหล่งปลูกอะโวคาโดที่ดีที่สุดในโลก เข้ามาส่งเสริมปลูกในประเทศไทย จากการส่งเสริม ผ่านการศึกษา การเรียนรู้ และการลงมือปฏิบัติ ทั้งเจ้าหน้าที่และเกษตรกร จนทุกวันนี้ประสบผลสำเร็จ และกระจายสู่พื้นที่อื่น ๆ สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรมากมาย เปลี่ยนรูปแบบเกษตรแบบดั้งเดิม เป็นการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกไม้ผล ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับธรรมชาติอีกด้วย และที่นี่ถือได้ว่าเป็นแหล่งปลูกอะโวคาโดสายพันธุ์แฮส ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยก็ว่าได้

          นายแปน กาวียัง และนายนภา ถุงเงิน เกษตรกรรายแรกๆ ที่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรแบบดั่งเดิม หันมาเริ่มเรียนรู้ และปลูกอะโวคาโดสายพันธุ์แฮส ร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง เล่าให้ฟังว่า "ได้ลองปลูกอะโวคาโดพันธุ์แฮส ที่ทางอาจารย์จากโครงการหลวงนำเข้ามาส่งเสริม ได้เรียนรู้ ลองผิดลองถูกมากมาย ล้มลุกคลุกคลานร่วมกับโครงการ จนปัจจุบันประสบผลสำเร็จ จากเดิมปลูกไม่กี่ต้น ปัจจุบันมีอะโวคาโดสายพันธุ์แฮส มากกว่า 5,000 ต้น และสามารถสร้างผลผลิตให้ปีละกว่า 20 ตัน"

          ปัจจุบัน สวนอะโวคาโดสายพันธุ์แฮสขนาดใหญ่แห่งนี้ ได้ส่งต่อจากรุ่นพ่อ สู่รุ่นลูก เมื่อลูกที่มีความรู้ผ่านการเล่าเรียนและศึกษา ทำให้สามารถบริหารการจัดการแปลงอะโวคาโดแห่งนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพิ่มช่องทางการค้าการขาย จากเดิมขายส่งให้มูลนิธิโครงการหลวงอย่างเดียว ปัจจุบันก็สามารถทำการขายในระบบออนไลน์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ทุกวันนี้แปลงอะโวคาโดของนายแปน กาวียัง และนายนภา ถุงเงิน กลายเป็นแปลงเรียนรู้เรื่องการปลูกอะโวคาโดสายพันธุ์แฮส และมีผู้คนจากหลากหลายจังหวัดเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม