สวพส. ร่วมใจ ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ รพ.แม่ตื่น

สวพส. ร่วมใจ ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ และระบบน้ำอุปโภคบริโภค แด่ โรงพยาบาลแม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

              

          วันนี้ (30 สิงหาคม 2565) นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในองค์กร ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำ คณะนักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น และคณะผู้มีจิตศรัทธา ร่วมส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ และระบบน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ โรงพยาบาลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น โดยมีนายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ตื่น เป็นผู้รับมอบ

        ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. คณะนักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคลากรโรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น โรงรียนแม่ตื่นวิทยาคม ชุมชนในพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาการพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมกันทาสีรั้ว และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโรงพยาบาล

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม