สวพส.ร่วมมือ อบต.สะเนียน MOU เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต

สวพส.ร่วมมือ อบต.สะเนียน MOU เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นที่สูง

ในพื้นที่ตำบลสะเนียน จังหวัดน่าน ภายใต้หลักคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน

           วันที่ 17 สิงหาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. โดยนางสาวเพชรดา อยู่สุข รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมกับนายสว่าง เปรมประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อพัฒนาตำบลสะเนียน ซึ่งการลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในการขับเคลื่อนและพัฒนาตำบลสะเนียนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้หลักคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน

         โดยมีนายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี และมีนายดลภาค เนตรใส  นายอำเภอเมืองน่าน  นายสมชาย  เกตะมะ ท้องถิ่นจังหวัดน่าน  นายจีระ  ทรงพุฒิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ นายลอย ใจจูน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้น่าน นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน นายณัฐชนน คนสูง  หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองน่าน เป็นพยานลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้  และได้ร่วมปลูกต้นพะยูง บริเวณรอบอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน

 

คลิ๊กเพื่อดูลิงค์ข่าว

ข่าวภาคเหนือ 18 สิงหาคม 2565 น่าน ลงนามพัฒนาตำบลสะเนียนคนอยู่กับป่า - YouTube

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม