สวพส. ลงนามถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี

สวพส. จัดพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในองค์กร เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และได้ร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งราชอาณาประชาราษฎรของประเทศไทย

                   นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “สืบสาน รักษา ต่อยอด สวนของพ่อ เพื่อความยั่งยืน” โดยมี นางสาวลดาวัลย์ คำภา ประธานอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกต้นไม้/ พรรณไม้ และช่วยกันดูแลบำรุง ตัดแต่งต้นรวงผึ้ง ศรีตรัง กัลปพฤกษ์ หางนกยูงฝรั่ง ฯลฯ พร้อมทั้งให้ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ทำความสะอาดเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนของพ่อให้สวยงามต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนอุทยานหลวงราชพฤกษ์

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม