ข่าวสาร / กิจกรรมสำคัญ / พัฒนาคน พัฒนา สวพส.

สวพส. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สวพส. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สวพส. ร่วมโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เปิดงาน “วันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน”
เปิดงาน “วันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน”

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หรือสวพส. จัดกิจกรรม “วันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา


ทั้งหมด 446 รายการ