คำรับรองการปฏิบัติงาน

คำรับรองการปฏิบัติงาน  
คำรับรองการปฏิบัติงานปี 2561
คำรับรองการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อ่านต่อ (PDF)
คำรับรองการปฏิบัติงานปี 2560
คำรับรองการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อ่านต่อ (PDF)
คำรับรองการปฏิบัติงานปี 2559
คำรับรองการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
อ่านต่อ (PDF)
คำรับรองการปฏิบัติงานปี 2558
คำรับรองการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
อ่านต่อ (PDF)
คำรับรองการปฏิบัติงานปี 2557
คำรับรองการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
อ่านต่อ (PDF)
คำรับรองการปฏิบัติงานปี 2556
คำรับรองการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
อ่านต่อ (PDF)
คำรับรองการปฏิบัติงานปี 2555
คำรับรองการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
อ่านต่อ (PDF)
คำรับรองการปฏิบัติงานปี 2554
คำรับรองการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
อ่านต่อ (PDF)
คำรับรองการปฏิบัติงานปี 2553
คำรับรองการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
อ่านต่อ (PDF)
คำรับรองการปฏิบัติงานปี 2552
คำรับรองการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
อ่านต่อ (PDF)
คำรับรองการปฏิบัติงานปี 2551
คำรับรองการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
อ่านต่อ (PDF)
คำรับรองการปฏิบัติงานปี 2550
คำรับรองการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
อ่านต่อ (PDF)

Share this: