หลักธรรมาภิบาล - สวพส.รวมใจ ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดถือความถูกต้อง โปร่งใส่ตรวจสอบได้ คุ้มค่า รับผิดชอบต่อหน้าที่ ด้วยหลักธรรมาภิบาล

21 กุมภาพันธ์ 2560 อ่าน: 413 ครั้ง

สวพส.รวมใจ ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดถือความถูกต้อง
โปร่งใส่ตรวจสอบได้ คุ้มค่า รับผิดชอบต่อหน้าที่
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

 

Share this:

ดูทั้งหมด