ประกาศแจ้งเตือน มีผู้ไม่ประสงค์ดีกับ สวพส. โดยมีการแอบอ้างเอาชื่อและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควร

19 มกราคม 2560 อ่าน: 399 ครั้ง

Share this:

ดูทั้งหมด