ใต้ร่มพระบารมี 47 ปี โครงการหลวง ในงานโครงการหลวง 2559

17 พฤศจิกายน 2559 อ่าน: 417 ครั้ง

"ใต้ร่มพระบารมี 47 ปี โครงการหลวง" ในงานโครงการหลวง 2559

ชื่อกิจกรรม:
"ใต้ร่มพระบารมี 47 ปี โครงการหลวง" ในงานโครงการหลวง 2559
วัน-เวลา:
22-25 ธันวาคม 2559
สถานที่:
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
รายละเอียด:
มูลนิธิโครงการหลวง เชิญชวนประชาชนร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสืบสานพระราชปณิธาน

กิจกรรมภายในงาน

  • นิทรรศการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับโครงการหลวง
  • นิทรรศการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับโครงการหลวง
  • แบบจำลอง “ต้นไม้ของพ่อ” การปลูกสตรอเบอรี่ในโรงเรือนไม้ไผ่แบบโครงการหลวง แปลงผลไม้กลุ่มเบอรี่ ซุ้มเสาวรส-องุ่น ตกแต่งด้วยพืชผักและดอกไม้สวยงามชนิดต่างๆ
  • นิทรรศการความก้าวหน้าทางวิชาการ การปลูกบูลเบอรี่ การเพาะเห็ดหลินจือ การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ ชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การอนุรักษ์ดินและน้ำ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การพัฒนาและส่งเสริมการปลูกสตรอเบอรี่ และผลไม้ขนาดเล็ก
  • แนะนำผัก ผลไม้ ชนิดใหม่ ได้แก่ สตรอเบอรี่ สายพันธุ์ใหม่ รสชาติหวาน กลิ่นหอม ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ชื่อ สตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 88 รวมทั้งบลูเบอรี่ กีวีฟรู้ทสีทอง มะเขือเทศเชอรี่พันธุ์สีเหลือง ข้าวโพดหวานพันธุ์ม่วง เบบี้ฮ่องเต้ เห็ดหลินจือโครงการหลวง
  • กิจกรรมพัฒนายุวสตรีดีเด่นโครงการหลวง การประกวดทำอาหารจากผลผลิตโครงการหลวง
  • การสาธิตอาหาร การจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม มุมกาแฟท่ามกลางสวนพืชผักเขตหนาว สปาเด็กดอย การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการละเล่นของชนเผ่า

"โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์ เพื่อช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก"

เว็บไซต์ มูลนิธิโครงการหลวง

Share this:

ดูทั้งหมด